95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 9
Adsiza4cec29cd2b70a6b.png
Ana Sayfa Gündem, Kültür, Yazarlar 15.09.2020 3205 Görüntüleme

Haklı Olduğun Mücadeleden KORKMA!

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru , yiğidin iyisine deli derler. Şeyh Edebali
Yapıları bakımından dikey örgütlenme modelini benimsemiş örgütlenme modelinde ilişkiler ast-üst ilişkisine dayalı olup , yetki üsten alta doğru hiyrarşik bir basamak izleyerek inmektedir.Tepede sınırsız yetkili bir kişi olup , herkes kime tabi olduğunu bilmektedir. İşler, emir kumanda ile yürüdüğünden ağır işlediği gibi, o lider güçlü değilse ve kontrolü kaybedecek bir lider ise örgüt/yapı da doğru orantıda çökecektir.
Yatay ilişkiler ağının geçerli olduğu örgütlenme biçimlerinde ise gönüllülük esasına dayalı katılım esas olduğundan , işler daha çabuk ve kaliteli yürümekle beraber , yatay örgütlenmede herkes lider odaklı bir ülküsü olup , birileri kontrolü kaybederse diğerleri açığı/zararı kapatabilecektir. Bu tür örgütlenmede emirler bir üst amirden değil , işlerin gereklerine göre ilgililerden alınabilmekte ve iş bölümünün sağlanması , yetki ve sorumlulukların belirlenerek bunlardan doğacak sorumluluklar da paylaşılmaktadır.
8. Yüzyıldan başlayarak Horosan ’ da merkezileşerek oradan bütün İslam ülkelerine yayılan ve Ahi kurumu adı verilen bu yatay örgütlenme, fütüvvet ehlinin şeyhi durumunda bulunan Ahilerin oluşturduğu bir kurumdur.
Yine Anadolu’nun Türkleşmesi , (Müslümanlaşması) Horasan erenlerinin halktan dilencilik yapmalarıyla değil bahçe-bostan açarak aradıkları rızkı halka dağıtarak hayata geçirdikleri fütüvvet (asil ve kamil insan) fikriyle gerçekleşmiştir.
Fütüvvet, Allah için yoksulu, esiri, miskini doyurmaktır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yunus’a “buğday mı nefes mi” şeklindeki sorusu, o dönemdeki derviş zümrelerinin halktan dilenmediklerini tam aksine buğday dağıttıklarını gösterir.
Kur’ân ve sünnetin hedeflediği olgunluktaki bireyin/sâlikin karakteristik özelliklerini kişide tesis edebilmek için gayret gösterenlerin sistemi olan fütüvvet teşkîlâtı, aynı zamanda dünyâ- âhiret dengesi ekseninde hayâtı sevk ve idâre edebilme gayretinin de adıdır.
Fütüvvet prensiplerini kabul eden Ahi örgütü üyeleri bu ilkelerini ; hem iş, sanat yaşamlarında hem de zaviyelerinde (Küçük Tekke) uygulayarak , böyle bir güçlü yapılanma , hem kent insanları arasında hem de köylere kadar , tekke ve zaviyeler aracılığıyla yaymışlardır.
Böylece Moğol ve Haçlı istilalarının Türk İslam bütünlüğünü darmadağın edişi sırasında , gecenin en karanlık anının, şafağa en yakın anında , 1200’lü yıllarda Anadolu ‘da filizlenerek , vakti gelip olgunlaştığında omuzlarında koca bir imparatorluk taşıyacak sosya-kültürel, ekonomik ve siyasi bir yapılanmaya kadar dönüşen bir yapıdır ahilik.
Osman Gazi’ye , bir cihan devleti kurma ülkü ve bilincini kazandıran, kendisine de hitaben ; ”bundan sonra öfke bize , uysallık sana , suçlamak bize katlanmak sana , güceniklik bize gönül almak sana” diyen Ahi Şeyh Edebali ‘nin ışığında içi ilke ve prensplerle dolu yataay örgütlenme biçiminin adıdır Ahilik.
Hülasaten Ahilik, niteliği itibariyle ortaya çıkışı, tarihsel, siyasal ve toplumsal fonksiyonları dikkate alınmadan, örgüt mensuplarının çoğunun esnaf olması nedeniyle , Ahiliğin sadece esnaf birliği olarak algılanması , sadece bir esnaf kuruluşu / kurumu olarak kabul edilmesi , bu kuruluşu / kurumu basitleştirmek, sadeleştirmek olur. Halbuki Ahilik , başlangıç itibariyle yardımlaşma–dayanışma ruhunu taşıyan, bozulmuş olan Anadolu birliğini ve toplumsal yapıyı yeniden kuran, bu kurum / örgüt ile ilişkili sufiliği (Tasavvuf ehli) de içine alan çok fonksiyonlu bir kurumdur.
Bu duygu ve düşünceler ışığında İsmi tarafıma hediye edilen 19.YY da yaşamış büyük dedelerimizden Urgânî-zâde fütüvvetlü Hacı Bahâ Efendi. (Kastamonu Hamidiye Camii) ile beraber geçmişten günümüze gelen Ahilik teşkilatının bütün mensuplarının ,mekanı cennet, ruhu şad, ilke ve prensipleri günümüz gençliğe ve geleceğe rehber olsun dileklerimizde , Ahilik Haftası’nın esnaf ve sanatkârlarımız ile birlikte bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Av.Baha KÜÇÜKOĞLU

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil